PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KILKA RAD JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ PLIKI DO DRUKU

1. PRZYJMOWANE FORMATY

 • Pliki PDF KOMPOZYTOWY (kolorowy) pressoptimizer,
 • Pliki PS rozseparowany z zaznaczonymi spadami,
 • Pliki PRN,
 • Pliki Corel-owe - patrz: "Przygotowanie plików do drukowania w programie Corel",
 • Pliki TIF.

2. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU

 1. Do każdego pliku powinien być dołączony plik tekstowy z informacją: wymiary netto (po obcięciu), makieta, użyte kolory dodatkowe (podać nr. PANTONE), telefon kontaktowy, adres e-mail,
 2. Wszystkie czcionki napisane domyslnym tekstem ozdobnym oraz akapitowym powinny być zamienione na krzywe,
 3. W pracy należy użyć obrazów bitmapowych w trybie CMYK (nie RGB!),
 4. Przy projektowaniu używać standardowych ustawień kolorów palety CMYK. Jeśli używane są kolory PANTONE należy dołączyć informacje, że takie kolory rzeczywiście zostały użyte w pracy, w przeciwnym razie będą automatycznie zamieniane na kolory CMYK,
 5. Do każdego projektu powinien być dołączony plik poglądowy danego projektu w formacie JPG,
 6. Plik powinien mieć rozdzielczość 300 dpi,
 7. Jeżeli dostarczony przez Państwa projekt jest przygotowany do spadu (tzn. tło projektu dochodzi do linii cięcia), należy przygotować projekt powiększony o 3 mm z każdej strony (np. wizytówka o wymiarach 90x50 mm w pliku ma mieć wymiar 96x56 mm),
 8. Plik powinien posiadać znaczniki cięcia wg. formatu zgodnego ze zleceniem,
 9. Elementy graficzne i tekstowe nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia,
 10. Cienkie linie i inne elementy graficzne powinny być zdefiniowane w 1 kolorze,
 11. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,1 pkt - zapobiega to zanikaniu linii podczas drukowania,
 12. Czarne teksty na kolorowym tle powinny być nadrukowane (użyta opcja overprint),
 13. Niedopuszczalne jest generowanie elementów, których poszczególne składowe kolorów są mniejsze niż 2%,
 14. Niedopuszczalne jest generowanie tekstu z 4 kolorów,
 15. W obszarach czarnej apli należy dołączyć 50% Cyjanu, 50% Magenty, 0% Yellow i 100% Black,
 16. Ilustracje umieszczane w programie QuarkXPress nie mogą być zapisywane w formacie EPS z kompresją JPC,
 17. Zdjęcia zapisywane w programie Adobe Photoshop nie mogą być zapisywane w formacie DCS,
 18. Do pracy wykonanej w Quarku należy dołączyć wszystkie użyte fonty,
 19. Powinno się używać wyłącznie fontów postscriptowych Type I,
 20. W celu uniknięcia problemów przy naświetlaniu płyty drukowej najlepiej wszystkie gradienty w pracy zamienić na bitmapy,
 21. Strony w pliku PDF powinny być poukładane według kolejności stron od pierwszej do ostatniej,
 22. Pliki UV powinny być w oddzielnym pliku zawierając tylko te elementy, które mają być lakierowane ze 100% zaczernieniem,
 23. Pliki z wykrojnikiem (np. teczki) powinny zawierać 3 pliki:
 • plik właściwy do druku,
 • plik z naniesionym wykrojnikiem,
 • plik z samym wykrojnikiem.


3. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU W PROGRAMIE COREL

Procedura przygotowania plików do naświetlania w systemie CTP (w programie Corel Draw).

 1. W przygotowanym projekcie należy wybrać funkcję Plik -> Publikuj jako PDF...
 2. W nowo otwartym oknie należy wybrać z listy Styl PDF pozycję "PDF dla prac drukarskich". Corel ustawi optymalne wartości poszczególnych parametrów, należy jedynie zmienić dwie rzeczy:
 • w zakładce "Obiekty" należy uaktywnić opcję "Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe" - wówczas wszystkie inne opcje tekstowe staną się nieaktywne
 • w zakładce "Zaawansowane" należy wyłączyć funkcję "Użyj profilu kolorów".
 1. W tym momencie wszystkie opcje są odpowiednio ustawione, wystarczy tylko zapisać plik PDF klikając OK. Jeśli przy tak ustawionych opcjach kliknie się przycisk "+" przy stylach PDF na pierwszej zakładce, ustawione opcje będzie można zapisać jako gotowy profil. Corel będzie pamiętał ostatnio użyty profil, więc całość sprowadzać się będzie do wybrania lokalizacji i nazwy pliku i ustawieniu zakresu publikowanych stron.
  Proszę zwrócić uwagę, iż w efekcie uzyskacie kompozyt, na którym nie widać niestety niektórych istotnych rzeczy, jak np. nadrukowań. Związany jest z tym duży problem - tworząc pliki postscriptowe, Corel udostępniał opcję "czarny zawsze nadrukowany" - teraz trzeba ustawiać nadrukowanym obiektom tę opcję ręcznie, klikając na obiekt prawym klawiszem myszy i wybierając "nadrukuj wypełnienie/kontur". 

 

Plik zapisać w wersji programu nie wyższej niż 12.


4. ZDJĘCIA DO DRUKU

Pliki .gif i .jpg są najczęściej spotykane, ponieważ zajmują najmniej miejsca ale niestety upraszczają kolory i pomniejszają rozdzielczość. Spotyka się je najczęściej w internecie gdzie ich podstawową rozdzielczością jest 72 dpi a do druku powinno być 300 dpi. Zwracajcie więc uwagę na to skąd pochodzą Wasze materiały i pamiętajcie, że to co wygląda dobrze na monitorze nie zawsze tak będzie wyglądało po wydrukowaniu.

Zdjęcia internetowe nie nadają się więc do profesjonalnego druku.

Jedną z metod pozyskania zdjęcia do reklamy jest skanowanie. Należy pamiętać, że jeżeli skanuje się zdjęcie w rozdzielczości 300 dpi to nie można go potem powiększyć w programie do składu bo utraci się podstawową ostrość, a zdjęcie będzie rozmyte.

Można również wykorzystywać zdjęcia z aparatów cyfrowych lub kamer. Dobrze zapisane w dużej rozdzielczości są wystarczające pod potrzeby druku. Jeżeli zdjęcie jest w rozdzielczości 72 dpi to stanowi to 24% z 300 dpi a dodatkowo aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 1024x768 (jest to 36,12 na 26,04 cm) a więc trzeba zmniejszyć rozmiar tego zdjęcia o 24 % by uzyskać rozdzielczość 300 dpi.

Zdjęcia pozyskiwane są również z różnych serwisów internetowych, gdzie po odpowiedniej opłacie uzależnionej od rodzaju wykorzystania zdjęcia i źródła przesyłany jest plik w odpowiedniej rozdzielczości. Takie zdjęcia są najlepsze, ponieważ są dostarczane najczęściej w formacie .tif lub .eps.


5. CMYK I RGB

Wiele programów do składu oferuje wybór palety barw odpowiedniej do danego trybu pracy. Należy pamiętać, że przestrzenie barw poszczególnych trybów nie pokrywają się w pełni. Jeśli konwersji kolorów dokonamy w późnym etapie projektowania lub na jego końcu, może się okazać, że końcowy efekt jest dla nas niezadowalający. Konwersja z trybu RGB, obowiązującego w monitorach komputerowych, aparatach cyfrowych, telewizorach na CMYK jest konieczna jeśli chcemy wydrukować projekt. Zmiana trybu RGB na CMYK może zaowocować komunikatem "alarm przestrzeni barwnych", który oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy brak precyzyjnego odpowiednika dla jakiegoś koloru RGB w trybie CMYK. Często bywa tak, że zdjęciom zmiana trybu graficznego "nie szkodzi", różnice nie są duże.

Aby uniknąć kolorystycznych niespodzianek, warto:

 • zaopatrzyć się we wzornik kolorów CMYK (Process Colors Guide), w którym zobaczymy jak zmiana poszczególnych proporcji farby wpływa na uzyskany w druku kolor,
 • wykonać proof cyfrowy bądź cromalin.


FORMATY ARKUSZY DRUKARSKICH

FORMATY ARKUSZY DRUKARSKICH 
(w milimetrach)

POLA ICH ZADRUKU
(w milimetrach po obcięciu)

1000x700 980x680
880x630 860x610
920x640 900x620
460x640 440x630
440x630 420x620
430x610 410x600
350x500 330x490
320x450 300x440
305x430 285x420

6. Gotowy spakowany w .rar lub .zip projekt należy przesłać na adres: market@gocal.eu